За детето е вршено плаќање од друга email адреса.

Доколку не ја знаете претходната email адреса или доколку сакате да ја смените истата, јавете се во службата за поддршка на корисници: 046/511-217;

Работно време: секој работен ден 8:00 - 16:00